ZDALNE  PRZYGOTOWANIE  DO  I  KOMUNII ŚWIĘTEJ  NA  CZAS  PADEMII  KORONAWIRUSA

Na podstawie komunikatu  Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej w sprawie przygotowania  do  I  Komunii św. należy uwzględnić w parafii wskazania :

1. Ustalając datę przyjęcia dzieci do I Komunii Świętej należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy przestrzegać zarówno prawa kościelnego jak i państwowego.
2. W okresie, w którym szkoły pozostają̨ zamknięte, są odwołane wszelkie spotkania duszpasterskie oraz organizacyjne z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami.
3. Formację w parafii należy obecnie prowadzić za pośrednictwem Internetu.

Materiały w nauczaniu zdalnym:

Przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej – nauka w domu (oprac. Ks. Jan Doppke)
http://katecheza.diecezja-pelplin.pl/…/275-przygotowanie-do…

Pierwsza Komunia Święta (oprac. ks. Łukasz Simiński)
http://katecheza.diecezja-pelplin.pl/…/276-pierwsza-komunia…
Katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych

Katecheza online | Modlitwa - istota i znaczenie | część 1 – (oprac. Violeta Poziemska, montaż Paweł Poziemski)
https://www.youtube.com/watch?v=OTJXqADe_zE&t=7s

Katecheza online | Modlitwa w praktyce | część 2 – (oprac. Violeta Poziemska, montaż Paweł Poziemski)
https://www.youtube.com/watch?v=UV0546BbjcM

4. Do czasu przywrócenia nauki w szkole odwołane są wszystkie uroczystości I Komunii.
5. Po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, należy przewidzieć okres co najmniej 10-dniowego bezpośredniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz I Komunii świętej.
6. Przygotowanie, o którym w nr. 5 nie oznacza dziesięciu codziennych spotkań, a jego początek należy liczyć od dnia ponownego rozpoczęcia nauki w szkole.
7. W lipcu i sierpniu uroczystości I-Komunijne nie mogą być organizowane.
8. Ksiądz proboszcz może już teraz podjąć decyzję o przeniesieniu uroczystości I Komunii świętej na jesień, zachowując przy jej organizacji niniejsze normy.
9. Należy powstrzymać się od mnożenia indywidualnych lub rodzinnych uroczystości I-Komunijnych. Jeśli z powodów epidemii będzie taka konieczność, odpowiednia decyzja zostanie podjęta w późniejszym czasie.

 

Materiały katechetyczne

 

Katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych

 

Katecheza online | Modlitwa - istota i znaczenie | Część 1

 

Katecheza online | Modlitwa w praktyce | Część 2

 

 

Katechezy dla rodziców kandydatów do bierzmowania

 

Katecheza online | Bierzmowanie | ks. bp Arkadiusz Okroj

 

Katecheza online | Bierzmowanie - kerygmat