Przygotowanie do małżeństwa


 

W Diecezji Pelplińskiej obowiązują następujące wskazania dotyczące przygotowania do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego (małżeństwa kanonicznego).

 

I. Przygotowanie dalsze

to między innymi szkolna katecheza przedmałżeńska w ostatniej klasie
szkoły ponadpodstawowej.


II. Przygotowanie bliższe

Na rok przed planowaną datą ślubu ma miejsce przygotowanie bliższe do zawarcia
małżeństwa sakramentalnego obejmujące:

1. Ustalenie miejsca i daty ślubu oraz sposobu przygotowania

2. Katecheza przedślubna

2.1. Trzy spotkania z doradcą życia rodzinnego

więcej: Znajdź doradcę życia rodzinnego

2.2. Jedna z form katechezy dla narzeczonych:

a) Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca – organizowane przez Zespół Dobry Początek więcej i terminy: www.dobry-poczatek.pl

b) Spotkania dla narzeczonych – organizowane przez Zespół Dobry Początek więcej i terminy: www.dobry-poczatek.pl

c) programy dla narzeczonych prowadzone przez Spotkania Małżeńskie
w formie: Wieczory dla zakochanych lub Rekolekcje dla narzeczonych – więcej i terminy www.spotkaniamalzenskie.pl

W wyjątkowych sytuacjach może być realizowany program diecezji pelplińskiej: Katecheza
dla narzeczonych online. Więcej informacji u duszpasterza parafii ślubu.


III. Przygotowanie bezpośrednie

Ma miejsce nie później niż trzy miesiące przed datą ślubu.

Rozmowa duszpasterska ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego.

Katecheza dotycząca liturgii sakramentu małżeństwa.

Spowiedź przed zawarciem małżeństwa.


Celem niniejszego opracowania jest pomoc doradcom życia rodzinnego w przygotowaniu narzeczonych do pełnego przeżywania miłości małżeńskiej. Służy temu kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym poznanie prawdy o ludzkiej płodności. Każde spotkanie doradcy z kandydatami do małżeństwa powinno uwzględnić sytuację danej pary, niemniej istotne jest, aby w czasie spotkań poruszyć następujące zagadnienia:

 

I. Pierwsze spotkanie

1. Odpowiedzialne rodzicielstwo w nauczaniu Kościoła

2. Zalety metod diagnostycznych rozpoznawania płodności dla zbudowania więzi małżeńskiej i pogłębionego kontaktu z dziećmi

3. Podstawy naukowe metod diagnostycznych:

omówienie wskaźników płodności zasady obserwacji i notowania zadania domowe

zalecenie lektury i zachęcenie do obserwacji przez narzeczoną

Uwaga: umówienie się na następne spotkanie nie później niż za dwa tygodnie.

Zadanie domowe polega na naniesieniu na kartę cyklu podanych obserwacji.

 

II. Drugie spotkanie

1. Omówienie  na  dwóch  kartach do  ćwiczeń  (w tym  na karcie przygotowanej w domu) reguł oznaczania faz płodności i niepłodności.

2. Omówienie wykresu ciążowego (termin porodu)

3. Elementy psychologii prenatalnej

4. Ewentualne   omówienie   z   narzeczoną jej dotychczasowych obserwacji (Zaleca się prowadzenie tej rozmowy - wyłącznie   z narzeczoną chyba że - wyraża ona chęć na przeprowadzenie jej wspólnie z narzeczonym).

5. Zadanie  domowe  -  przeczytać  encyklikę   "Humane  Vitae"   oraz zinterpretować zadaną kartę cyklu ciążowego.

 

III. Trzecie spotkanie

1. Ćwiczenia z zakresu wyznaczania faz w cyklu miesiączkowym (5 kart).

2. Zagrożenia dla miłości małżeńskiej wypływające ze stosowania antykoncepcji

i środków wczesnoporonnych.

3. Przekazanie krótkich informacji dotyczących możliwości stosowania metod diagnostycznych w sytuacjach szczególnych w życiu małżeńskim (po porodzie, premenopauza).