Więcej…

Z A R Y S   H I S T O R I I   P A R A F I I

1. Parafia rzymskokatolicka w Tucholi - Rudzkim Moście została ustanowiona dekretem ostatniego biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego 1 maja 1990 roku. Parafia otrzymała tytuł kościoła  „ Opatrzności  Bożej „ . Została utworzona z części parafii macierzystej pw. Bożego Ciała  w  Tucholi,  tj. dzielnicy Rudzki Most, oddalonej około 3-4 km od parafii farnej. Do nowej parafii należą też przyległe - Rudzki Młyn, Międzylesie, Świt oraz wybudowanie pod Cekcyn.

Obecnie  do parafii należy około 360 domów  jednorodzinnych  i  kilka  zabudowań  tzw.  szeregowych,  w których zamieszkuje ok. 1366 osób  ( w tym  1290  wierzących  katolików  -  wg  danych  z  18  sierpnia  2003 r. ).

O utworzenie nowej parafii na terenie Rudzkiego Mostu zabiegał już w 1986 roku  śp. Proboszcz  parafii Bożego Ciała  ks. kanonik dr Kazimierz Janiszewski, który  tegoż roku prosił mnie - wtedy jako swojego wikariusza - o przewiezienie mapki z planem osiedlowym Rudzkiego Mostu  do śp. ks. infułata  Romana Górskiego - Wikariusza Generalnego Kurii Biskupiej w Pelplinie. Ostatecznie jednak dokonano podziału za sugestią obecnego proboszcza parafii Bożego Ciała w Tucholi  ks. prałata  dra  Jana Lichosyta. Nowa parafia otrzymała plac pod zabudowę o powierzchni  6506  m2.

Uroczystego poświęcenia placu pod zabudowę przyszłych obiektów sakralnych oraz wielkiego Krzyża misyjnego dokonał  3 maja 1990 roku Ordynariusz  Diecezji  Chełmińskiej  ks. biskup  Marian Przykucki. Od tego dnia są już odprawiana Msze św.  oraz nabożeństwa. Warunki były  prawie misyjne.  Ołtarz  był postawiony  po prostu pod wiatą.

Pierwszą sumę odpustową odprawił proboszcz  parafii Cekcyn  śp. ks. Andrzej Jarzębowski, a homilię wygłosił były misjonarz z Lusaki  ks. Stefan Graś.

Kaplicę  z plebanią rozpoczęliśmy budować  13  czerwca 1990 r.

Dzięki  Opatrzności Bożej i ofiarnej pracy parafian święta Bożego Narodzenia odbyły się w nowej świątyni  a  proboszcz  wprowadził się do nowej plebani.  To  był wielki dzień dla całej parafii. Teraz  czekaliśmy  na ukoronowanie tego dzieła, tj. poświęcenie.

Dnia  14 kwietnia 1991 r.  uroczystego poświęcenia kaplicy  z plebanią dokonał Ks. Biskup Marian Przykucki - Ordynariusz  Diecezji  Chełmińskiej. Tegoż  dnia  został poświęcony wielki  Krzyż  postawiony na nowym  cmentarzu  komunalnym  -  oddanym  kilka dni wcześniej do użytku  na terenie parafii Rudzkiego Mostu.

W roku 1992 na  betonowe podłoże  położono  płytki lastrikowe,  a  w nawie  głównej  oraz  przed  prezbiterium  ułożono  mozaikę  marmurową.

Dnia  9  marca  1993 r.  odbyła  się  pierwsza  w  historii  parafii  wizytacja  pasterska,  której  dokonał  ks. biskup  dr  Piotr Krupa. W  dekrecie  powizytacyjnym  polecono :  wybudować  wieżę  tymczasowego  kościoła, zrobić  elewację zewnętrzną  i okienną  kościoła oraz plebanii,  kontynuować budowę  domu  przedpogrzebowego  oraz  uzupełnić wyposażenie wnętrza świątyni, tj. sprawić Drogę Krzyżową, pasyjkę na krzyżu w prezbiterium oraz  konfesjonał.

W  roku  1994 na przełomie  miesiąca lipca i sierpnia dostawiono  wieżę kościelną,  na której  postawiono  ponad  dwumetrowy  mosiężny  krzyż, który  w nocy  jest oświetlony  błękitnym  światłem. Tegoż roku ustawiono  w kaplicy konfesjonał zamykany,  a  we  wrześniu - w uroczystość Podwyższenia Krzyża  -  zawieszono na krzyżu w prezbiterium  wielką pasyjkę.

W  roku  1995 w  sierpniu pokryto  dach  tzw. kanadyjką -  gondami  ceglanej karpiówki  -  wzniesioną wieżę  kościelną  oraz  zainstalowano  elektroniczne dzwonyTegoż roku od 5 lipca  do  23 sierpnia  ułożono  kilkaset  metrów kwadratowych  kostki polbrukowej  na aleję do Domu Przedpogrzebowego  oraz na  parking  przykościelny.   W  tym samym  czasie ekipa murarska  - równolegle  do prac drogowych  -  wykonała  elewację zewnętrzną  terazytem  kaplicy, plebanii  oraz  Domu Przedpogrzebowego.

Uroczystym  uwieńczeniem  prac  budowlanych  były  pierwsze misje w parafii w  5 - tą  rocznicę  erygowania parafii,  które  przeprowadził  Ojciec Andrzej Różycki ze zgromadzenia Misjonarzy Ducha Świętego  w dniach  od  22.10.  do 29.10.1995 r. Na zakończenie  misji został poświęcony pomnik  z  figurą  Matki Boskiej Niepokalaniepoczętej.

W  roku  1996 we wrześniu  dokonano  wewnętrznego  wykończenia  Domu  Przedpogrzebowego  wraz  z  wyposażeniem  w  katafalg, chorągwie, krzyż procesyjny, podświetlany witraż oraz ławki.  Natomiast  do  kaplicy  zakupiono  Drogę  Krzyżową - w stylu  figury Jezusa  na krzyżu w prezbiterium, tj. w brązie.

Uroczystego poświęcenia Domu Pogrzebowego  oraz  stacji  nowej Drogi  Krzyżowej  dokonał  27 października 1996 r.  Ks. Biskup Ordynariusz  nowopowstałej Diecezji  Pelplińskiej  prof. dr hab.  Jan  Bernard  Szlaga.

W  roku  1997 dokończono tapetowania  i  malowania  bocznych ścian  i  sufitu  kaplicy.  W  grudniu  natomiast zakończono  pierwszy  etap  nowego  nagłośnienia  kościoła.

W roku 1998 – przy współpracy Urzędu Gminy i Tucholskiego Ośrodka Kultury – rozpoczęto budowę wielkiej sceny amfiteatru,  na której miałby się odbyć Jubileuszowy V Festiwal Piosenki Religijnej,  a zarazem  I  „Dzień dziecka z Panem Bogiem” pod patronatem CARITAS  DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ.

W roku następnym – 1999 – wdzięczni Bożej Opatrzności zakończono budowę amfiteatru,  na którym odbył się V Jubileuszowy Festiwal Piosenki Religijnej, który został poprzedzony darem parafii Opatrzności Bożej dla Papieża Jana Pawła II,  jaki przygotowaliśmy pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi na kilka dni przed Jego przyjazdem do Pelplina. Darem był finał Powiatowego Konkursu „Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II” oraz I  „ Dzień dziecka z Panem Bogiem”.

Również w tym samym  roku w maju dokonano  wymiany końcowego zabezpieczenia instalacji elektrycznej  -  wstawienie  nowej rozdzielni licznikowo - bezpiecznikowej  dotyczącej  instalacji zasilającej  kościół i plebanię.

W roku 2000 we  wrześniu  rozpoczęto modernizację  i  częściową   wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania,  tj.  zainstalowania nowej sieci gazowej  piecem  gazowym  do  ogrzewania  plebani i kościoła.

Następnego roku – 2001 - w  sierpniu  rozpoczęto  przebudowę prezbiterium. Drewnianą posadzkę zastąpiono kostką lastrykową i mozaiką marmurową. Obłożono marmurem kolumnę tabernakulum,  ustawiono nowy kamienny ołtarz  ze szlifowanego granitu  oraz  w tym samym gatunku i kolorze  ambonkę.

Do nowego wystroju prezbiterium zainstalowano nowe wiszące grzejniki centralnego ogrzewania  oraz wykonano nowe  sedilia  i fotel prezbitera.

W roku 2002  dokończono remontu plebanii. Wymienione zostały wszystkie okna oraz główne wejście ze stolarki drewnianej na PCV . Również na posesji  rozebrano stary drewniany płot,  który zastąpiono nowym ogrodzeniem w postaci białej powlekanej siatki.

W 2003 r. zmodernizowano Dom Przedpogrzebowy. Zastąpiono drewnianą stolarkę okienna na nową PCV, wstawiono nowe drzwi wewnętrzne oraz podwójne zewnętrzne PCV,  jak również wyłożono kafelkami wszystkie pomieszczenia chłodnicze – zgodnie z nowymi wymogami i zarządzeniem Sanepidu.

Tegoż roku rozebrano scenę amfiteatru,  który służył Ogólnopolskiemu Festiwalowi Piosenki Religijnej,  aby to miejsce przygotować pod budowę nowego kościoła, natomiast pod budowę nowego amfiteatru wyznaczono tzw.  „dolną  część” terenu kościelnego, stanowiącego  naturalną niecką w otulinie leśnej,  którą architekci od chwili tworzenia projektu  zabudowy ziemi kościelnej  widzieli miejsce nadające się li tylko na piękny amfiteatr.

Jesienią 2003 rozpoczęły się prace społeczne przy budowie widowni nowego amfiteatru leśnego.

W roku 2003 rozpoczęto przygotowanie projektu koncepcyjnego nowego kościoła. Przy współpracy architektów z Politechniki Gdańskiej oraz konsultacji z Kurią Biskupią w Pelplinie przystąpiono do przygotowania projektu kościoła z wieżą i plebanią.

Radosną nowinę o zatwierdzeniu projektu koncepcyjnego nowego kościoła przez J. E. Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagę otrzymałem już następnego dnia w parafii Bożego Ciała, w Tucholi, bezpośrednio  od Księdza Biskupa,  który w tym dniu,  19  czerwca 2003 r.,  przewodniczył uroczystej procesji

Po upływie jednego roku, potrzebnego na załatwianie spraw formalnościowych związanych z zatwierdzeniem projektu oraz uzgodnień w poszczególnych branżach budowlanych, rozpoczęliśmy pierwsze wykopy pod budowę nowego kościoła w dniu 30. czerwca 2004 roku, tj. następnego dnia po poświęceniu miejsca robót w  Uroczystość  Ap. Piotra i Pawła .

Od tego dnia głównym celem dla parafii jest budowa kościoła,  jak zaznaczył to Ksiądz Biskup  Diecezjalny w dekrecie po wizytacji z dnia                    23. stycznia 2004 r. : „Wszystkie inwestycje parafialne należy podporządkować głównemu zadaniu,  jakim jest przygotowanie planu budowy kościoła i wdrożenie samej budowy”. Od tego dnia roboty budowlane  posuwały się w następujących etapach:

 • rok 2004  - wykopy pod ławy plebanii stanowiącej integralną część kompleksu zabudowy kościoła, zbrojenie ław pod fundamenty,  zalewanie ław, stawianie fundamentów,  wyciąganie ścian nośnych i obrysowych do wysokości pierwszego stropu, nakładanie żerańskich płyt stropowych
 • rok 2005 –  zalewanie pierwszego stropu części pod plebanię, stawianie ścian działowych pomieszczeń gospodarczych pod plebanią, rozpoczęcie wykopów pod ławy kościoła, zbrojenie ław i ich zalewanie, dalsza budowa części plebanii,  tj. wyciąganie murów zewnętrznych drugiej kondygnacji, układanie drugiego stropu przez wypełnianie belek stropowych wypełniaczami oraz zalewanie stropu, wyciągnięcie kolistego muru stanowiącego część główną prezbiterium
 • rok 2006  - wyciągnięcie głównych  murów ścian zewnętrznych części plebani i przygotowanie do więźby dachowej plebanii, wyciągniecie kominów, odeskowanie całej powierzchni dachowej plebanii oraz pokrycie  papą.

Dnia 4 października 2006 r. uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego przywiezionego z Góry Synaj  oraz  jego dokonał  J. E. Ksiądz Biskup Diecezjalny  prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga.

Obecni byli przedstawiciele władz kościelnych  oraz  samorządowych miasta i powiatu tucholskiego.

Rok  2007 -  2008  przystąpiono do drugiego etapu budowy kościoła.

 • wymurowano na ostatniej kondygnacji plebanii ściany działowe pod więźbę dachową
 • wyciągnięto dwa wielkie kominy wyciągowo – wentylacyjne oraz obłożono cegłą klinkierową
 • przygotowano materiał do konstrukcji więźby dachowej w drewnie i stali
 • założono obelkowanie całego dachu wielospadowego części plebanii
 • odeskowano cały dach oraz zabezpieczono papą bitumiczną
 • wyciągnięto mury zewnętrznych ścian kościoła na wysokość nawy bocznej wraz ze zbrojonymi filarami w ścianach bocznych kościoła
 • na wysokości bocznych ścian uzbrojono płytę nośną chóru kościoła oraz zalano warstwą betonu
 • na frontowej stronie chóru – w szerokości kościoła zazbrojono oraz zalano na wysokości 1,30 m balustradę
 • zazbrojono i wylano schody prowadzące na chór

Rok  2009 -  2010

W tym  okresie  wykonano m. in. następujące roboty budowlane,  które dotyczyły zabezpieczenia obecnego stanu budowy kościoła oraz rozpoczęcia i wykonania do teraz  3/4  budowy  wieży kościoła - dzwonnicy

 • Zabezpieczenie  dotychczasowego stanu budowy kościoła
 • Zabezpieczenie satką powlekaną terenu budowy kościoła i budowy wieży kościelnej
 • Wykopy,  zbrojenie, zalewanie stopy wieży kościelnej
 • Wyciągnięcie części fundamentowej wieży
 • Rozpoczęcie budowy wieży z cegły do wysokości  5 piętra,  tj. ok. 17 m do pierwszej platformy największego dzwonu

Rok  2011

W roku 2011  wykonano następujące roboty  związane z budową kościoła :

 • przygotowanie podłoża pod zalanie całej powierzchni kościoła,  a w części przyszłego prezbiterium wyprofilowanie i zazbrojenie  czterech stopni ołtarzowych,
 • wybetonowanie całej powierzchni  kościoła  wraz z prezbiterium,
 • zaszalownie  drugiej części filarów nawy głównej do ostatecznej wysokości i ich zalenie,
 • zaszalowanie filarów w bocznych ścianach oraz zaszalowanie i zalanie podciągów nawy bocznej,  a zarazem zwieńczenia witraży nawy bocznej,
 • wyciągnięcie frontowej ściany kościoła do wysokości głównego podciągu na filarach nawy głównej.

Rok  2012

W  roku 2012 wykonano następujące prace budowlane :

 • wyciągnięcie ściany frontowej kościoła do wysokości  głównej nawy;
 • wyciągnięcie,  zazbrojenie i zalanie wszystkich czterech podciągów na filarach nawy głównej oraz przygotowanie murłatów do ostatecznego przykrycia dachowego nawy głównej z nawami bocznymi;
 • zakupienie ok. 150 m sześciennych drzewa na więźbę dachową;
 • przetarcie drewna w tartaku na bele, deski i łaty do pokrycia dachu.

Rok  2013

 • nałożenie konstrukcji belkowej głównej nawy oraz obicie deskami i przykrycie papą
 • nałożenie konstrukcji belkowej naw bocznych oraz obicie deskami i pokrycie papą
 • wymurowanie ściany szczytowej głównej nawy kościoła

Po zakończeniu ostatniej wizytacji w dniu 13 listopada 2013 r., którą przeprowadził Bp Wiesław Śmigiel  parafia przystąpiła do kolejnego etapu budowy kościoła.

Do końca roku przygotowano rozprowadzenie głównej instalacji elektrycznej ułożonej pod posadzką w głównej nawie w odpowiednich  peszelach.

Wykonano wszystkie wcięcia w betonowych filarach do instalacji elektrycznej i nagłaśniającej.

Rok 2014

Z jesienią tego roku ekipa dekarzy rozpoczęła prace związane a opierzeniem pokrycia dachowego kościoła i plebanii:

 • założenie haków do rynien
 • zamontowanie rynien
 • nałożenie dachówki karpiówki na bocznych nawach kościoła
 • przebudowa (powiększenie) prezbiterium
 • wylanie posadzki w ½ części plebanii głównej kondygnacji
 • założenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach ½ części plebanii.

Rok  2015

Z wiosną rozpoczęto drugi etap pokrycia dach dachówką karpiówka:

 • przykrycie dachówka głównej nawy kościoła
 • nałożenie dachówki na całej plebanii
 • rozprowadzenie instalacji elektrycznej na całym kościele
 • nałożenie tynków na wszystkich ścianach wewnątrz kościoła
 • przygotowanie wnęk okiennych do wstawienia okien w kościele i plebanii
 • zamontowanie okien z ciepłego aluminium  przygotowanych do przyszłej instalacji witraży
 • wstawieni głównego okna frontowego wielosegmentowego wysokości ok. 10 metrów

SRENRNY  JUBILEUSZ   -   25 LECIE  PARAFII

3 maja 2015 r. parafia  obchodzie  Srebrny Jubileusz  istnienia w Diecezji Pelplińskie  ( erygowanej 25 lat temu jeszcze w Diecezji Chełmińskiej).  Tego dnia w pięknym, choć jeszcze  w stanie surowym kościele, parafia dziękuje Bożej Opatrzności za dar 25 -  lecia.

Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przewodniczył biskup pelpliński dr Ryszard Kasyna.

Rok  2016

Rozpoczęcie prac wysokościowych związanych z wykończeniem sklepienia kościoła:

 • zamocowanie  I warstwy wełny ocieplającej w nawach bocznych
 • założenie konstrukcji stelaża do  II warstwy ocieplenia wełny
 • podwieszanie płyt wykończeniowych  odpornych na wysokie temperatury
 • przygotowanie rusztowań wysokościowych nawy głównej do zamocowania podwójnej warstwy ocieplającej i montaż wełny izolacyjnej
 • podwieszenie płyt wykończeniowych w nawie głównej

Rok 2017

Przygotowanie kościoła do malowania:

 • nakładanie gładzi oraz szlifowanie wszystkich ścian w kościele wraz ze sklepieniem oraz filarami i chórem
 • malowanie całego kościoła w dwóch odzieniach – jasnego   oraz ciemniejszego dla  kontrast z filarami, podciągami , gzymsami i fasadami

Rok 2018

Dalsze wykańczanie wystroju wewnętrznego kościoła:

 • postawienie prostej ściany w prezbiterium celem wyeksponowania i zakotwiczenia tabernakulum wraz z podświetleniem
 • zainstalowanie ruchomego ekranu tylnej projekcji oraz półki do umieszczenia projektora multimedialnego

Wstawienie okien w ½ części plebanii głównej kondygnacji.

Od zewnętrznej strony plebanii przygotowanie i wymurowanie podjazdów dla niepełnosprawnych do bocznego wejścia kościoła oraz do biura parafialnego.

Przed głównym wejściem do kościoła położenie polbruku na wyprofilowanym poziomie  (bez przeszkód progowych)  dla niepełnosprawnych.

Rok  2019

Trwają prace na wysokości głównej kondygnacji,  tj. na poziomie głównego kościoła -  wysokości przejścia do zakrystii.

Wykonano  m. in. :

 • instalacja elektryczna
 • nakładanie  tynku  na wewnętrznych ścianach części mieszkalnej plebanii
 • nakładanie gładzi malarskiej
 • malowanie ścian i sufitów

Czas  obecny -  dzisiaj

Kochani Parafianie i Przyjaciele naszej Parafii

Upłynęło już wiele lat od powstania naszej parafii.

Nadszedł  czas uczynienia  pewnej  refleksji  z  życia  naszej parafii.

Tym listem,  do Was Kochani, pragnę skierować z serca płynące podziękowanie za wspólnie przeżyte lata,  które sprawiły,  że osobiście czuję się z Wami jak w jednej Rodzinie,  za którą czuję się odpowiedzialny, jak ojciec (to już 32 lata) , bo czuję się Waszym ojcem duchowym i duchownym.

Dziękuję wszystkim i dziękuję za wszystko co przez te lata mogłem z Wami zrobić.

Z  Bożą  Opatrznością  i ludzką pracą mogliśmy wybudować ten kościół,  który jest dziełem  naszego wysiłku  oraz ten  kościół  z żywych cegiełek,  którym  my sami jesteśmy, który nieustannie się rozrasta,  Czy chcemy,  czy nie chcemy,  ale jesteśmy naprawdę coraz większą rodziną parafialną. 31 lat temu po  stronie kościoła było szczere pole,  a nas było zaledwie 800 parafian,  a dzisiaj jest nas o 1000  więcej.  Domów nie było,  a dzisiaj jest piękne duże osiedle z wieloma ulicami,  które coraz piękniej wyglądają.

Z daleka widać  wysoką wieżę  i  kościół  przypominający  arkę z lotu ptaka,  jak napisał jeden z fotoreporterów.  Kościół,  który cały czas się buduje.

Co zrobiliśmy,  a co jeszcze pozostaje do wykończenia naszego kościoła ?

Nałożyliśmy na dach kościoła z plebanią piękną dachówkę ceramiczną w układzie koronkowym.

W kościele wykonaliśmy ocieplenie stropo  - sufitu kościoła wełną mineralną oraz wykończyliśmy sklepienie głównej nawy z bocznymi nawami z jej podciągami.

Cały kościół  został wymalowany na jasno z zaznaczeniem ciemniejszym odzieniem podciągów ,  filarów i ozdobnych gzymsów w prezbiterium.

Wstawiliśmy dwadzieścia wielkich okien wykonanych w najnowszej technologii tzw. aluminium ciepłego z ze specjalnie przygotowanym już oszkleniem do wstawienia przyszłych  ozdobnych witraży.

Zostały zainstalowane w bocznych nawach  dwie  duże nagrzewnice,  które są zasilane wraz z plebanią  wykonaną w nowej technologii kotłownią gazową.   Wykonaliśmy nagłośnienie  kościoła  w tradycyjne nagłośnienie filarowe oraz w pełni estradowe dla scholii i zespołów wokalno – instrumentalnych.

Zainstalowaliśmy od podstaw wszystkie media,  które są potrzebne do stanu używalności,  a więc założona została instalacja elektryczna,  sanitarna,  wodno – kanalizacyjna,  wstawiono okna oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Na zewnątrz wykonano podjazdy  dla niepełnosprawnych z balustradą i poręczami.

Wykończyliśmy  do stanu używalności i zamieszkania główną kondygnację części plebanijnej z pełnym wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń takich,  jak : biuro parafialne z poczekalnią i sanitariatem dla niepełnosprawnych,  zakrystia z sanitariatem, duża sala konferencyjna  będąca zarazem salonem przyjęć na uroczystości parafialne, mieszkanie dla proboszcza parafii oraz pokój gościnny w pełnym standardowym wyposażeniu. Również przygotowano z pełnym standardowym kuchennym wyposażeniem  dużą kuchnię,  w której można przygotować posiłki na większe uroczystości parafialne.

Przed nami została w stanie surowym górna część plebanii,  w której mają być pokoje gościnne dla rekolekcjonistów oraz w przyszłości mieszkanie dla ks. wikariusza.

Do wykończenia  pozostaje  dolna kondygnacja plebanii,  która ma być zaadoptowana na Dom Dziennej Opieki,  w której spotykać się będą starsze osoby oraz niepełnosprawni,  którzy znajdą tu miejsce na godne i miłe spędzenie swoje złotej jesieni życia.

Moja ufność w Boga i w dobroć serca naszych Parafian i Darczyńców - nigdy mnie nie zawiodła - nawet u początku,  kiedy parafia powstawała  w szczerym polu.  Rozpoczynaliśmy  od przysłowiowej  „betlejemki”,   później  wybudowaniu małego kościółka,  a dzisiaj dużego kościoła z wielkim zapleczem części plebanijnej.

Było trudno, gdy rozpoczęły się wielkie inwestycje,  które po dzień dzisiejszy wykraczają ponad możliwości najmniejszej parafii tucholskiej,  a zarazem wykonującej największe inwestycje,  jakie mogą być nałożone na budującą się parafię.

Obecnie rozpoczęliśmy kolejny etap wykańczania wnętrza kościoła. Udało się zakupić i położyć  granitową posadzkę w prezbiterium wraz ze stopniami w kolorze brązu królewskiego. Dzięki  otwartości serca i składanej ofierze,  a w ostatnim czasie kilku sponsorom  udało nam spłacić się  prawie połowę  sumy,  którą już  zainwestowaliśmy.

Przed  nami została do wyłożenia  cała  główna  nawa  kościoła.

Ponieważ materiał podrożał już  na dzisiaj  1,5  razy, a  w przyszłym roku może być jeszcze drożej, to  wskazanym byłoby chociażby sam  granit już dzisiaj zakupić .

Co zatem robić dalej proszę o pomoc w kolejnych decyzjach całą Rodzinę Parafialną,  a nade wszystko Radę Parafialną i Ekonomiczną.  Są to myśli,  które  możemy już w najbliższym czasie przemodlić i przedyskutować na Synodzie ,  na szczeblu parafialnym

Serdecznie i z całego serca dziękuję za modlitwy, nie tylko za wsparcie finansowe, ale i wiele dobrych słów za dotychczasowe działanie i jego efekty, które pozwalają nam zachować ufność i nadzieje na przyszłość.

Jeśli Bóg pozwoli, a ofiarność naszych Parafian nie ustanie, dokonamy stopniowo - w miarę napływających funduszy – wykończenia wnętrza  kościoła.

Chcę, zapewne tak jak większość z nas, aby te prace postępowały jak najszybciej, ale nie wszystko zależy ode mnie. Ufam, że nawet w tej trudnej sytuacji jaką przeżywamy, znajdą się w naszych budżetach domowych środki na ten cel.

Moje życie duszpasterskie jako Proboszcza dobiega powoli końca, aż wierzyć się nie chce, że już jesteśmy razem 32 lat.

W tym roku przeżywam  już 42 rocznicę święceń kapłańskich, a do emerytury kościelnej,  z wolą  Bożą  i ks. Biskupa  została  ostatnia  dekada.

Z serca proszę o wsparcie i pomoc  - na miarę możliwości -  w wykończeniu wspólnie podjętego dzieła budowy naszej świątyni.

Wdzięczny za modlitwę,  dotychczasową współpracę i zrozumienie.

 

wasz  proboszcz  ks. Wiesław Herold