Sakrament spowiedzi świętej często nazywany jest Sakramentem pokuty i pojednania. W tym sakramencie dokonuje się bowiem pojednanie człowieka z Bogiem. Bóg posługując się kapłanem odpuszcza grzechy i przywraca w duszy człowieka stan łaski uświęcającej. To dzięki oczyszczeniu serca w sakramencie spowiedzi człowiek może przystępować do „Stołu Eucharystii” – przyjmować Komunię świętą. Ważne jest zatem, by do spowiedzi chodzić regularnie – nie tylko kiedy zbliża się Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Kierownicy duchowi sugerują, że chrześcijanin swoją więź z Bogiem powinien odnawiać nawet co dwa tygodnie, a na pewno wtedy, gdy popełni się grzech ciężki.

Dobrym zwyczajem jest przystępowanie do spowiedzi w okolicach pierwszego piątku każdego miesiąca, by móc w sam pierwszy piątek przyjąć Komunię świętą. Spowiedź jest sakramentem do którego trzeba się szczególnie dobrze przygotować. Mają nam w tym pomóc Warunki dobrej spowiedzi:

1.    Rachunek sumienia.

2.    Żal za grzechy.

3.    Mocne postanowienie poprawy.

4.    Szczera spowiedź.

5.    Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Pomocą w sumiennym spełnieniu tych warunków jest nasz modlitewnik.