Komunia święta to sakrament, który posiada wiele nazw uświadamiających, co w tym sakramencie się dokonuje. Komunia święta bywa nazywana Eucharystią, Ciałem Pana Jezusa, Chlebem aniołów, Najświętszym sakramentem, Sakramentem ołtarza. Słowo „Eucharystia” pochodzi od greckiego słowa eucharistein. Oznacza ono tyle, co „czynić dzięki, dziękczynić”.

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła. Specjalnie przygotowany chleb staje się Eucharystią – Ciałem Chrystusa podczas Mszy świętej. Główne części Mszy świętej to:

Liturgia Słowa: z czytaniami, homilią i modlitwą wstawienniczą

Liturgia Eucharystii: na którą składają się przygotowywanie darów, konsekracja i komunia.

Systematyczne uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej pozwala odnaleźć i zachować swoją tożsamość przez zjednoczenie z Chrystusem we wspólnocie parafialnej.

Do przyjęcia I Komunii Świętej należy:

Dostarczyć „świadectwo chrztu”, o ile chrzest przyjęło się w innej parafii.

Uczestniczyć w katechezie na poziomie klasy II Szkoły Podstawowej, a rodzice w spotkaniach formacyjnych.

Zdobyć wiedze konieczną do Sakramentu Pokuty i Eucharystii określoną w „minimum programowym”