Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi już ochrzczonemu jako Dar. Sakrament bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Jest on udzielany temu, kto powinien zdawać sobie sprawę z tego, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem. Od momentu przyjęcia tego sakramentu wierzący ma głosić swoim życiem Jezusa Chrystusa i apostołować wśród innych ludzi.

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

- namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,

- nałożenie ręki biskupa na jego głowę,

- słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Skutki bierzmowania są następujące:

- udoskonala łaskę chrztu,

- głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,

- ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

- pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

- udoskonala naszą więź z Kościołem,

- umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Sakrament bierzmowania zwyczajowo udzielany jest młodzieży w trzeciej klasie gimnazjum. Aby przyjąć ten sakrament należy:

1. Uczestniczyć w katechizacji szkolnej.

2. Zdobyć wiedzę wymaganą do przyjęcia tego sakramentu określoną w minimum programowym przez katechetę.

3. Uczestniczyć w „roku przygotowawczym” przez pozaszkolne spotkania katechetyczne z księdzem, niedzielną eucharystię (godz.10:00 w Kościele szkolnym), regularną spowiedź i komunię świętą.

4. Dostarczyć „świadectwo chrztu” (Ad Sacra), jeśli było się ochrzczonym poza naszą parafią oraz podanie z prośbą o przyjęcie tego sakramentu.

5. W przypadku bierzmowania dorosłych należy uzgodnić indywidualny tok przygotowania w Biurze parafialnym.